Distributionsförsening i Ljusdal 2 januari

Idag är tidningsutdelningen försenad i Ljusdal fram till klockan 7:30.