Distributionsförsening i Hälsingland onsdag 7 augusti

Idag är tidningsutdelningen försenad i följande områden;

Stocka/ Strömsund till 09:30