Distributionsförsening i Hälsingland lördag 3 augusti

Idag är tidningsutdelningen försenad i följande område;

Ljusdal till 08:00