Var hittar jag villkoren för familjeannonser?

Annonsvillkor familjeannonsering

Bonnier News Local AB följer de normer och rekommendationer som är fastställda av Sveriges Tidningsutgivareförening (Tidningsutgivarna) och Föreningen Sveriges Tidskrifter.

Beställares och annonsörs ansvar
Som beställare och annonsör ansvarar du gentemot Bonnier News Local AB för att beställd annons inte strider mot gällande lagar. Annonsören ansvarar för att annonsen (text, bild, video) och även länkad information, om vars innehåll annonsören har vetskap, inte gör intrång i någons upphovsrätt eller annan immaterialrättslig lagstiftning.
Beställaren förhandsgranskar och godkänner sin beställda annons.

Betalsätt och priser
Information om betalsätt finns i samband med betalningen. Annons debiteras efter den på beställningsdagen gällande prislistan. Pris framgår när du bokar din annons.
De priser som anges i vår webbtjänst gäller endast när kunden bokar annonsen själv via vår självbetjäning. Om kunden vänder sig till vår personal tillämpas en annan prislista samt att det tillkommer en fakturaavgift.

Annonsen
I den här tjänsten lägger du in annons endast som privatperson. Vår personal läser igenom och granskar alla annonsbeställningar. Vi förbehåller oss rätten att redigera annons vid behov. Annons som innehåller olagligheter, verkar stötande eller anses oseriösa kan komma att redigeras eller nekas publicering.
Vi accepterar bara annonser på skandinaviska språk eller engelska. Inga specialtecken får användas i annonstexten. MittMedia AB skapar din annons i enlighet med de egna typsnitt som medieföretaget använder som grundstilar för olika annonstyper.
Speciella krav vid annonsering under Välkommen till världen:
Vid annonsering under kategorin ”Välkommen till världen” med bred bild tillåter inte Bonnier News Local AB mer än totalt tre rader text under bilden. Om texten är på fler rader än så kommer din text i tidningsannonsen att redigeras.

Publiceringsdag
För att din annons ska publiceras det datum som du har tänkt, så behöver du lägga in den några dagar innan. Vi rekommenderar att du lägger in den senast fyra dagar före den ska publiceras, så att vi hinner granska den och återkomma till dig om problem uppstår.
De exakta stopptiderna skiljer sig mellan de olika annonsformerna. Du hittar mer information i samband med bokningen för varje annonskategori. Inför stora helger förekommer det avvikelser.
Beställd publiceringsdag kan inte garanteras. Om din annons inte blir godkänd och därmed inte publicerad på beställd dag blir du informerad via mejl om vad som gäller för eventuell ombokning eller återbetalning.

Annonskategori
Beställningen ska läggas in under korrekt kategori och annonstyp. Om din annons lagts in under fel kategori blir du informerad om det via mejl och pengarna du betalat för din annons blir återbetalda.

Bilder och länk till videoklipp i annonsen
Allt material (bild, text, video) som publiceras på en webbplats är skyddat av lagen om upphovsrätt. Det innebär att man inte får trycka, sprida, kopiera, sälja eller överföra material utan att ha tillåtelse från personen som skrivit texten eller tagit bilderna.
Fotografens eller bildbyråns namn måste anges om det är en yrkesfotograf som tagit din bild.
Företagslogotyper får inte användas som bilder.
Bilder som laddas upp till annonsen kan komma att redigeras av vår personal vid granskning av annonsen för att passa i bildblocket. Bilder av otillräcklig kvalitet publiceras inte och du blir kontaktad via mejl eller telefon för att skicka in ny bild. Om vi inte når dig före beställd publicering nekas din annons och återbetalning sker.

Reklamation och återbetalning
Vid köp av annonser via internet gäller distanslagen. Observera att ångerrätt inte gäller då varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.
Reklamationer ska göras senast sju dagar efter annonsens publicering till tidningens kundservice. Bonnier News Local AB:s ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. Annons som på grund av Bonnier News Local AB:s handhavandefel inte är publicerad på beställt datum ersätts med en ny annons inom en vecka efter inrapporterat fel, ingen ytterligare ersättning lämnas.
För skada på grund av utebliven annons eller felaktigt införande ansvaras inte.
Återbetalning av annonskostnad sker till det konto du använt vid betalningen. Pengarna finns tillgänglig på ditt konto inom 3-5 bankdagar efter att vi gjort återbetalningen.

Tidnings- och Webbannons
I annonstjänsten för familjeannonser beställer du tidnings- och webbannons. Webbannonsen publiceras i vald tidning/tidningar och på Bonnier News Local AB:s sajter samt familj.se. OBS! Annonskategorierna Dagens ros, Familjebilden, Födda, Uppvaktning och Välkommen till världen publiceras direkt på webben så fort vår personal granskat och godkänt din annons. Du kan själv välja att ta bort din webbannons, men någon återbetalning sker inte. Information om radering av webbannons skickas via mejl vid annonsens godkännande.
Din familjeannons publiceras  på våra nyhetssajter samt på familj.se. Vill du att din annons ska tas bort ta då kontakt med ansvarig utgivare.
Bonnier News Local AB är fritaget från ansvar för utebliven publicering av webbannons eller fel i annons om anledningen härtill är problem hos informationsöverförare utanför medieföretagets kontroll.

Personuppgifter
När du lägger in en annons via Familj.se samtycker du till att Bonnier News Local AB och Familj.se sparar ett fåtal uppgifter digitalt för att kunna upprätthålla en säker och trygg köp- och säljrelation med tillhörande tjänster. De uppgifter vi samlar in är webbläsare, e-postadress, namn, IP-adress, telefonnummer, betalningsinformation och den information som du anger i annonser och annonsformulär. Detta görs dels för administration av kunder, dels för information eller marknadsföring av tjänster levererade av tidningen, Familj.se och/eller samarbetspartners.
All insamlad information skyddas med säkerhetssystem och säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Bonnier News Local AB och Familj.se har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med Personuppgiftslagen samt av Bonnier News Local AB och Familj.se uppsatta krav på säkerhet och sekretess.
Personuppgiftsansvarig är, på uppdrag av tidningen och Familj.se, Stadsporten Citygate AB, org.nr. 556550-1201, med säte i Stockholm. Genom att skriva till Stadsporten Citygate AB, VD Niklas Jonason, Birger Jarlsgatan 32B, 114 29 Stockholm och ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt en gång per år, få veta vilka uppgifter Familj.se och Bonnier News Local AB har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om de är felaktiga.
Vi vädjar också om följande:
• Kontrollera att din mejladress är korrekt. Vi skickar bekräftelsemejl och godkännande av annonsen till den adress du uppgett. Mejladressen är inte synlig för andra. Var vänlig att kontrollera din skräppost, kvittensmejlet kan hamna där.
• Annonser motrings aldrig, däremot behöver vi kontaktuppgifter för att kunna reda ut eventuella frågetecken i annonsbeställningen. Bonnier News Local AB har rätt att ändra i dessa ”Annonsregler och allmänna villkor” utan att i förväg få ditt godkännande. Genom att fortsätta nyttja vår annonstjänst efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.