Vad ska jag göra om jag är missnöjd med min annons?

Om du är missnöjd kan du reklamera din annons till oss.

Då behöver vi din reklamation senast sju dagar efter annonsens publicering.

Vänd dig till vårt kundcenter så hjälper de dig.