Distributionsförseningar Södertälje 28 januari

idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden:

Brunnsängen, centrum, Geneta och bergvik till klockan 08.00 samt Bårsta till klockan 09.00.

Östertälje till klockan 10.00.