Distributionsförseningar i Södertälje torsdag 21 mars

Idag är tidningsdistributionen försenad i hela Södertälje med omnejd. Utdelningen pågår fram till klockan 8:00.