Distributionsförseningar i Södertälje torsdag 18 april

Idag är tidningsdistributionen försenad på samtliga distrikt i Södertälje med omnejd. Utdelningen beräknas vara färdig klockan 8:00.