Distributionsförseningar i Södertälje lördag 16 mars

Idag har vi distributionsförseningar i följande områden:

 

Södertälje:

Gäller hela Södertälje: 08:00