Distributionsförseningar i Södertälje idag torsdagen den 5 mars 2020

Idag är det förseningar på alla distrikt – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00