Distributionsförseningar i Södertälje idag tisdagen den 7 januari 2020

Idag är det förseningar på följande områden i Södertälje:

Södertälje Hamn – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00

Blombacka, Ronna – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00