Distributionsförseningar i Södertälje idag tisdagen den 21 januari 2020

Idag är det försening i Saltskog.

Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00