Distributionsförseningar i Södertälje idag onsdagen den 19 februari 2020

Idag är det försening i:

Södertälje – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00