Distributionsförseningar i Södertälje idag måndagen den 10 februari 2020

Idag är det förseningar i:

Hagaberg, Ronna, Geneta – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00