Distributionsförseningar i Södertälje idag fredagen den 7 februari 2020

Idag är det försening i Södertälje – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00