Distributionsförseningar i Södertälje idag fredagen den 1 november 2019

Distributionsförseningar i Södertälje idag fredagen den 1 november 2019

Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00.