Distributionsförseningar i Södertälje fredag 26 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i centrala Södertälje samt Viksberg till 08:00.