Distributionsförseningar i Södertälje fredag 1 mars

Idag är tidningsutdelningen försenad i Taxing till klockan 08.00.