Distributionsförseningar i Södertälje

Idag är tidningsutdelningen försenad i följande områden:

Centrala delarna av Södertälje: 08:00

Bårsta/Enhörna/Ronna: 11:00