Distributionsförseningar i Södertälje

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Blombacka till klockan 7:30

Geneta och Ebbhörna till klockan 8:00