Distributionsförseningar i Södertälje

Idag är tidningsdistributionen försenad i Södertälje. Gäller område Blombacka och Ronna där tidningsutdelningen beräknas vara färdig till klockan 8:00.