Distributionsförseningar i Södertälje

Idag är tidningsutdelningen försenad i Södertälje med omnejd till 08:00.