Distributionsförseningar i Södertälje

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden:

Bergvik- till 07:30