Distributionsförseningar i Södertälje

Idag är tidningen försenad på följande områden:

Södertälje hamn: till 10:00