Distributionsförseningar

Idag har vi en försening i Södertälje, berörda områden är ;

Ritorp till klockan 10.00