Distributionsförseningar 27 december

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Södertälje:

Enhörna/Hölö/Mörkö: 11:00