Distributionsförseningar

Idag har vi förseningar på följande områden i Södertälje:

Mölnbo, Vissberg till klockan 08.00.