Distributionsförsening

Idag är vi försenade med utdelningen i Nykvarn fram till klockan 8.