Distributionsförsening i Södertälje

Idag är vi försenade med utdelningen i Södertälje, område Viksberg fram till klockan 7.30