Distributionsförsening i Södertälje onsdag 26 juni

Idag är tidningsdistributionen försenad i Södertälje, gäller område Bergvik fram till klockan 8:00.