Distributionsförsening i Södertälje

Idag är tidningsutdelningen försenad i Södertälje, gäller område Fornhöjden till klockan 7:30.