Distributionsförsening 15 december

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Södertälje:

Järna: 08:00