Distributionsförseningar 28 december

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Södertälje:

Bervik/Brunsäng/Rosenlund/Järna/Enhörna: 08:00