Förseningar i distributionen torsdag den 1 september

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom samt nya vikarier.

Områdena som är berörda är Karlslund, Solliden, Västra Odensala och Torvalla.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Sedan är det även försenat i Bräcke och Gällö.
Här beräknar vi att det är klart till ca 11:00.