Förseningar i distributionen torsdag 16 november

Då vi har en pågående omläggning så kommer det att bli en del förseningar i distributionen idag, främst i Östersund.
Det ska vara färdigt på de flesta håll till ca 08:00.

Sedan i Dvärsätt, Ås och Birka är distributionen inställd idag, på grund av akut sjukdom.
Där kommer tidningarna att delas ut imorgon.