Förseningar i distributionen tisdag den 9 augusti

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom och fordonsproblem.

Den första förseningen gäller Odenslund och Odenskog.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.

Den andra förseningen gäller Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den tredje förseningen gäller Aspås, Aspåsnäset och Änge.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.

Till sist så är det även försenat i Ytterån och Rödön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.