Förseningar i distributionen tisdag den 4 oktober

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller områdena Odenslund, Odenskog och Blomängen.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den andra förseningen gäller nedre Torvalla.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:30.