Förseningar i distributionen tisdag den 10 maj

På grund av pågående distriktsomläggning kan tidningarna bli försenade mellan 1 – 2 timmar.
Detta gäller främst Östersund och Frösön.

Sedan har vi ytterligare förseningar i Lit, Häggenås, Svenstavik samt Åsarna.
Lit och Häggenås beräknar vi är klart till ca 09:30.
Svenstavik och Åsarna beräknar vi är klart till ca 08:00.