Förseningar i distributionen tisdag 9/5

Idag har vi två förseningar som båda beror på sjukdom.

I Körfältet beräknar vi att det blir färdigt ca 08:00.

I Aspås, Aspåsnäset, Änge och Offerdal blir det klart ca 09:30