Förseningar i distributionen tisdag 11 april

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdomar och fordonsproblem.

Den första förseningen gäller Körfältet.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:30.

Den andra förseningen gäller Bräcke och Gällö.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den tredje förseningen gäller Nälden och Alsen.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Till sist så är det även försenat i Bispgården och Hammarstrand.
Här kommer tidningarna att delas ut under dagen.