Förseningar i distributionen onsdag den 17 augusti

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller områdena Karlslund och Solliden.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Den andra förseningen gäller nedre Torvalla.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:30.