Förseningar i distributionen onsdag 19 juni

I Solliden och Körfältet blir det idag försenat pga sjukdom.
Där är vi klara ca 11:00.

På grund av fordonsproblem så blir distributionen även sen i Funäsdalen.
Vi försöker få ut tidningarna där under dagen, annars delas de ut imorgon torsdag.