Förseningar i distributionen onsdag 18 januari

Idag har vi en försening i Hammerdal och Föllinge som beror på ny vikarie.
Vi beräknar att det är klart till ca 10:00.

Sedan blir även en del abonnenter utan sin tidning idag på grund av drivsnö på vägarna.
Detta gäller främst på landsorten mellan Östersund och Åre.
De abonnenter som blir utan sin tidning idag kommer att få den imorgon torsdag istället.