Förseningar i distributionen måndag den 7 februari

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Det första området som är berört är Odenslund, Östersund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:30.

Sedan är det även försenat i området Hornsberg, Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.