Förseningar i distributionen måndag den 3 oktober

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller områdena Odenslund, Odenskog och Blomängen.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:00.

Den andra förseningen gäller nedre Torvalla.
Även här beräknar vi att det är klart till ca 07:00.