Förseningar i distributionen måndag 24 april

På grund utav snö och halka kommer vi ej att nå fram till alla abonnenter.
De abonnenter som blir utan sin tidning idag kommer att få den imorgon tisdag om väglaget tillåter det.
Detta gäller främst på landsorten.

Sedan har vi även en försening i Föllinge som beror på en timmerbil som blockerar vägen.
Vi beräknar att det är klart till ca 08:30.