Förseningar i distributionen måndag 12 december

På grund utav mycket snö och is på sina håll blir en del abonnenter utan tidning idag.
Detta gäller främst på landsorten.

Tidning som uteblir idag kommer att delas ut imorgon tisdag 13 december istället.