Förseningar i distributionen lördag den 17 september

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom samt nya vikarier.

Den första förseningen gäller Odenskog och Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.

Den andra förseningen gäller Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Till sist så är det även försenat i Bräcke och Gällö.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:30.