Förseningar i distributionen lördag den 12 november

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller områdena Odenskog och Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:30.

Den andra förseningen gäller områdena Stadsdel Norr och Lugnvik.
Även här beräknar vi att det är klart till ca 07:30.