Förseningar i distributionen lördag 9/7

Idag har vi fyra förseningar i distributionen på grund av sjukdom.

Den första gäller Odenslund-Odenskog. Där beräknas det vara klart ca 8:00.

Den andra gäller Västra Odensala. Där beräknas det vara klart ca 11:00.

Den tredje gäller Brunflo, Tandsbyn och Fåker. Där beräknas det vara klart ca 8:00.

Den fjärde gäller Brunflo och Pilgrimstad. Där beräknas det vara klart ca 11:00.